Avoin työpaikka: ETÄTYÖKOORDINAATTORI - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

ETÄTYÖKOORDINAATTORI

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 35013
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Savonlinnan Hankekehitys Oy on Savonlinnan kaupungin omistama tytäryhtiö, joka toteuttaa kaupungin elinkeinopoliittisia kehittämishankkeita ja –palveluja.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen

Etätyökoordinaattoria

Savonlinnaan Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hankkeeseen, jonka toteutusalueet ovat Mikkelin seutu ja Savonlinna. Hankkeeseen liittyvät verkkosivut ovat osoitteessa https://laiturilla.fi/

Savonlinnan osahankkeen tavoitteena on reagoida työn tekemisen murrokseen ja hyödyntää siitä avautuvat mahdollisuudet Savonlinnassa. Tavoitteeseen pyritään edistämällä monipaikkaista työntekoa Savonlinnan seudulla palvelukartoituksen, palvelumuotoilun ja laajan vapaa-ajanasukkaille suunnatun kyselyn avulla sekä auttamalla yrityksiä ja elinkeinojen kehittämisen piirissä työskenteleviä ihmisiä ymmärtämään tätä muutosta ja kehittämään uusia tuotteita palvelumuotoilun keinoin. Tuloksena on yhdessä yritysten kanssa tutkittuun tietoon perustuva kiteytetty palvelulupaus, joka vastaa siihen, miksi Savonlinnan seutu on hyvä paikka tehdä monipaikkaista työtä. Etätyökoordinaattorina vastaat monipaikkaisen työteon edistämisen toimenpidekokokonaisuuden toteuttamisesta. Lisäksi vastuullasi on Work at Savonlinna -sivun kehittäminen.

Työnkuvaasi kuuluu myös vastata Savonlinnan osatoteutushankkeen toteuttamisesta hankekoordinaattorin työsuhteen päätyttyä ja erityisesti:
– Savonlinnan vapaa-ajanasukkaiden yhteistyöelimen kehittämistyön jatkamisesta sekä viestintätoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta
– osallistua kokonaishankkeen yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen
– toimia yhteistyössä hankkeen päätoteuttajan ja muiden hankkeen osatoteuttajien sekä rahoittajien kanssa
– osatoteutuksen raportointi

Työssäsi olet osa Savonlinnan elinkeinopalveluiden ja Savonlinnan Hankekehitys Oy:n tiimiä.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää mm:
– kykyä työskennellä itsenäisesti
– kyvykkyyttä hahmottaa projektikokonaisuuksia ja toisaalta tarkkuutta hankehallinnon yksityiskohdista
– projektiosaamista
– verkostointi- ja viestintätaitoja etenkin sosiaalisen median osalta ja ymmärrystä digimarkkinoinnista
– sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

Hakijalle luetaan eduksi yritystoiminnan ja alueen tuntemus sekä englannin kielen taito. Lisäksi tehtävän hoitamisessa on eduksi alempi/ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävä on määräaikainen, hankkeen keston ajan 15.8.2021 -31.8.2022.

Pyydämme vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 4.8.2021 klo 16:00 mennessä hankepäällikkö Juha Matikaiselle sähköpostitse osoitteeseen juha.matikainen@savonlinna.fi. Sähköpostin aihekenttään otsikoksi: Vapaa-ajanasukas -hanke työhakemus

Lisätietoja tehtävästä antaa 26.7. – 2.8. klo 12:00 – 15:00 välisenä aikana Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankepäällikkö, Juha Matikainen, p. 050 565 8087