Avoin työpaikka: Farmaseutti - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

Farmaseutti

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 19348
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Haettavana 1.12.2020 klo 14.00 mennessä

Tukipalveluiden tulosalueella Lääkehuollossa

Farmaseutin toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde

Haemme innokasta ja haasteita pelkäämätöntä farmaseuttia täydentämään työporukkaamme sairaala-apteekissa.

Työnkuva on monipuolinen käsittäen lääkkeiden toimitusta osastoille ja asiakaspalvelua, koneellista annosjakelua, solunsalpaajien käyttökuntoon saattamista sekä aseptista ja galeenista lääke-valmistusta. Työskentely lääkevalmistuksessa puhdastilassa on vaativaa ja vastuullista ja työntekijältä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ajankäytön hallintaan. Työyhteisön jäsenenä odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta farmaseuttisen työn kehittämiseen. Perehdytämme uuden työntekijän kaikkiin työtehtäviin huolellisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistetun farmaseutin pätevyys.

Työ aloitetaan sopimuksen mukaan, mielellään kuitenkin vuoden 2020 aikana. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää huumetestin. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- ja opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 322478.