Avoin työpaikka: Koulukuraattori - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

Koulukuraattori

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 40226
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Savonlinnan kaupungin sivistystoimessa ilmoitetaan haettavaksi perusopetuksen määräaikainen

koulukuraattorin

sijaisuus ajalle 1.11.-31.12.2021.

Savonlinnassa työskentelee viisi koulukuraattoria ja kolme koulupsykologia, joiden työssä painottuvat oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntiedellytysten turvaaminen, psykososiaalisen tuen tarjoaminen oppilaille ja heidän perheilleen sekä moniammatillinen verkostotyö.

Nyt haettavana oleva koulukuraattori toimii lähinnä Juvolan, Kulennoisten, Savonrannan ja Punkaharjun kouluissa, sekä Itä-Karjalan kansanopistossa kuraattorin tehtävissä.

Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja tiimitaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kokemus lapsia ja nuoria koskevasta sosiaalityöstä, koulutyön tuntemus sekä ryhmänohjaustaidot.

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:ssä tarkoitetun ylemmän korkeakoulututkinnon tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi) suorittanut henkilö. Lisäksi kelpoisuusvaatimukset täyttää henkilö, jolla on tehtävään soveltuva sosiaalialalle, kasvatustieteisiin tai käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkeakoulututkinto. Koulutukseen tulee sisältyä tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna 60 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot, joiden tulee muodostua sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista.
Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioida kuraattori opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija.

Koulukuraattorin työaika on 37,75 tuntia viikossa. Päivittäisen työajan osalta on oltava tarvittaessa valmius joustamiseen. Työssä edellytetään oman auton käyttöä. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimuksen) hinnoittelukohdan 02SOS04A mukaan. Työsuhteessa noudatetaan yhden (1) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Tarkempia tietoja antaa:
sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, puh 044 417 4202

Hakemukset, johon liitetään kelpoisuuden osoittavat opintotodistukset ja ansioluettelo tai CV, toimitetaan 22.10.2021 klo 12 mennessä kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystietomme

sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, puh 044 417 4202

Lisätietoja

Savonlinnan kaupunki, Sivistystoimen toimiala
Savonlinna on kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä. Kaunis 33 000 asukkaan saaristokaupunki tarjoaa viehättävät puitteet hyvään elämään, jossa korostuvat viihtyisä asuinympäristö, hyvät palvelut, monipuoliset opiskelumahdollisuudet ja kehittyvä elinkeinorakenne. Noin puoli miljoonaa matkailijaa vuosittain sekä vahva ja kasvava metsäteollisuus ja teknologiateollisuus ovat vireän Savonlinnan tunnusmerkkejä. Kansainvälisesti kaupunki tunnetaan keskiaikaisesta Olavinlinnasta ja oopperajuhlista sekä ainutlaatuisesta järviluonnosta.

Savonlinnan kaupungilla työskentelee yli 1000 työntekijää. Tarjoamme kuntalaisille laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita asumiseen, ympäristöön, kasvatukseen ja opetukseen liittyen. Olemme myös vahvasti kehittämässä alueen elinvoimaisuutta ja tukemassa uusia innovaatioita. Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin ja tuntevat iloa omasta työstään, mikä näkyy myös työhyvinvointikyselyiden korkeissa tuloksissa. Savonlinnan kaupunki on savuton työpaikka.