Avoin työpaikka: Varhaiskasvatuksen opettaja - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

Varhaiskasvatuksen opettaja

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 08418
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Savonlinnan kaupungissa sivistystoimessa ilmoitetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten perusopetuksen koulukuraattorin tehtävä ajalle 12.8.2020- 30.6.2021

Savonlinnassa työskentelee viisi koulukuraattoria ja neljä koulupsykologia, joiden työssä painottuvat oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntiedellytysten turvaaminen, psykososiaalisen tuen tarjoaminen oppilaille ja heidän perheilleen sekä moniammatillinen verkostotyö.

Nyt haettavana oleva koulukuraattori toimii lähinnä Louhen, Anttolan ja Savonrannan kouluissa, joissa on oppilaita yhteensä noin 170. Koulukuraattorin tehtävään tulee kuulumaan myös nettipohjaiseen nuorille suunnattuun chat-palveluun osallistuminen. Tehtävään tullaan sisällyttämään myös Enonkosken koulun, noin 150 oppilasta, koulukuraattorin tehtävä ja mahdollisesti myös osittain Punkaharjun koulun kuraattorin tehtäviä, koulussa on noin 210 oppilasta.

Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja tiimitaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kokemus lapsia ja nuoria koskevasta sosiaalityöstä, koulutyön tuntemus sekä ryhmänohjaustaidot.

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Koulukuraattorin työaika on 38,25 tuntia viikossa. Päivittäisen työajan osalta on oltava tarvittaessa valmius joustamiseen. Työssä edellytetään oman auton käyttöä. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelukohdan 04SOS04A mukaan. Työsuhteessa noudatetaan viiden (5) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Tarkempia tietoja antaa:
ajalla 24.6.-2.7.2020 vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen p. 044 417 4202

Hakemukset, johon liitetään kelpoisuuden osoittavat opintotodistukset ja ansioluettelo tai CV, toimitetaan 9.7.2020 klo 12 mennessä osoitteessa Kuntarekry.fi >>

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.