Avoin työpaikka: Päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

Päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 79840
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Savonlinnan kaupungin koulutoimessa ilmoitetaan uudelleen haettavaksi määräaikainen perusopetuksen virkasuhteinen päätoiminen tuntiopettaja, ajalle 30.10.2023-1.6.2024:

Kerimäen koulu, Koulutie 2-4, 58200 Kerimäki

päätoiminen tuntiopettaja

– erityisopetus, 4-6 pienryhmä
– sijaisuus

Lisätietoja antaa:
rehtori Sarri Aalto, p.044 417 5140

Kerimäen koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee yhteensä n. 330 oppilasta luokilla 1-9. Kerimäen koulu sijaitsee Savonlinnassa keskellä Kerimäen kirkonkylää ja tarjoaa oppilaille luonnonläheisen oppimisympäristön sekä palvelut oppilaiden käyttöön aivan kävelymatkan päässä. Koulussamme toimii n. 40 innokasta ja yhteistyökykyistä henkilöstön jäsentä.

Odotamme valittavalta henkilöltä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Pidämme tärkeänä kykyä tehdä tiimityötä ja yhteistyötä opetushenkilöstön lisäksi koulun oppilashuollon työntekijöiden ja ulkopuolisten verkostojen kanssa.

Edellytämme hakijalta kolmiportaisen tuen, toiminnallisten opetusmenetelmien ja sähköisten opiskeluympäristöjen vahvaa hallintaa, uuden opetussuunnitelman ja monipuolisiin näyttöihin perustuvan arviointikulttuurin hyödyntämistä opetustyössä ja hyviä työyhteisötaitoja. Eduksi luetaan kokemus pienryhmien oppilaiden integraatiosta perusryhmiin. Lisäksi edellytämme halukkuutta kehittää ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteistyötä yli luokka- ja oppiainerajojen perusopetuksen uuden OPS:n tavoitteiden mukaisesti.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan.

Koeajan pituus määräytyy virkasuhteen pituuden mukaan, noudatettava koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta. (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, 8 § Koeaika)

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset, johon liitetään kelpoisuuden osoittavat opintotodistukset ja ansioluettelo toimitetaan 31.12.2023 klo 12:00 mennessä Kuntarekryn kautta. Liitteiden suositeltu tiedostomuoto on PDF.

Alkuperäiset opintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

Etusivu