Avoin työpaikka: Päätoiminen tuntiopettaja, matemaattiset aineet - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

Päätoiminen tuntiopettaja, matemaattiset aineet

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 79278
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Savonlinnan kaupungin koulutoimessa ilmoitetaan uudelleen haettavaksi perusopetuksen virkasuhteinen

päätoiminen tuntiopettajuus

9.10.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana:

Talvisalon koulu, Muurarinkatu 4, 57100 Savonlinna
– päätoiminen tuntiopettaja, matemaattiset aineet

Talvisalon koulu on noin 600 oppilaan yhtenäiskoulu (1.-9. lk). Vuosiluokkien 1-6 perus- ja pienryhmien opetus järjestetään Heikinpohjan toimipisteessä ja vuosiluokkien 7-9 perus- ja pienryhmien opetus Talvisalossa.

Talvisalon koulu valittiin vuoden kouluksi Suomessa vuonna 2022.

Talvisalon koulu on tiimiorganisoitu koulu, missä ratkaisukeskeisesti kehitetään yhdessä koulua. Toiminta perustuu osallisuuteen, aitoon läsnäoloon sekä myönteiseen vuorovaikutukseen. Oppilaille tarjotaan Talvisalossa positiivisen- ja vahvuuspedagogiikan keinoin ympäristö, työkalut ja läsnäolo, joiden avulla he oppivat vahvistamaan omaa hyvinvointiaan. Koulussa on vankkaa osaamista oppilaiden oppimisen tukemisesta, joustavista opetusjärjestelyistä sekä moniammatillisesta oppilashuollollisesta työstä. Kiusaamisen vastainen toiminta on keskeinen osa koulumme arkea.

Opetuksessa painotetaan toiminnallisia opetusmenetelmiä sekä oppimista yli luokka- ja oppiainerajojen perusopetuksen uuden OPS:n tavoitteiden mukaisesti.

Edellytämme valittavalta henkilöltä:

– kykyä hoitaa peruskoulun matemaattisten aineiden opettajan tehtäviä laadukkaasti sekä Talvisalon koulun toiminnan perusteita että arvoja toteuttaen
– matemaattisten aineiden opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen hallintaa monipuolisilla näyttötavoilla
– kykyä huomioida oppilaiden yksilöllisyys ja opetusryhmien erilaiset kolmiportaisen tuen tarpeet
– kehittämis- ja kehittymishalukkuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja

Odotamme valittavalta henkilöltä:

– kykyä tehdä tiimityötä ja yhteistyötä opetushenkilöstön lisäksi koulun oppilashuollon työntekijöiden kanssa.
– kykyä organisointiin
– ratkaisukeskeistä ja vahvuusperusteista työotetta

Lisätietoja antaa:

rehtori Tuomo Nurmela, p. 044 417 4535

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan.

Viroissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset, johon liitetään kelpoisuuden osoittavat opintotodistukset ja ansioluettelo toimitetaan 29.9.2023 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn kautta. Liitteiden suositeltu tiedostomuoto on PDF.

Alkuperäiset opintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

Etusivu