Avoin työpaikka: Perhehoitaja, vanhus- ja vammaispalvelut - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

Perhehoitaja, vanhus- ja vammaispalvelut

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 75474
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Kiinnostaako sinua

perhehoitajan

itsenäinen ja arvokas tehtävä? Haluatko jakaa arkeasi ikäihmisten kanssa? Etelä-Savon hyvinvointialue etsii perhettä tai henkilöitä, jotka ovat valmiit tarjoamaan perhehoitoa.

Perhekoti on jo valmiina! Etelä-Savon hyvinvointialue etsii perhekoti Honkalan toiminnalle jatkajia. Tämä perhekoti sijaitsee Pertunmaan kirkonkylässä, hyvin toimivissa ja esteettömissä tiloissa. Perhekodissa asuu tällä hetkellä ikäihmisiä, joiden elämän jatkumisen toivoisi mahdollistuvan jo tutuksi tulleessa kodissa.

Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia perhehoitajia omassa kodissaan tai hoidettavan kotona tapahtuvaan perhehoitoon. Voimme avustaa myös muiden perhekodeiksi soveltuvien kiinteistöjen etsimisessä.

Perhehoito on arjen elämistä yhdessä. Se on myös hoivan ja huolenpidon järjestämistä esimerkiksi silloin, kun toimintakykyyn vaikuttaa vammaisuus tai iän tuoma toimintakyvyn aleneminen, sairaus tai turvattomuudentunne. Perhehoitaja vastaa inhimillisiin tarpeisiin, kuten tarpeeseen kuulua yhteen muiden ihmisten kanssa ja saada elämäänsä välittäviä ihmisiä.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa ja on suorittanut hyväksytysti tehtävän edellyttämän ennakkovalmennuksen. Valmennusta järjestetään Etelä-Savon hyvinvointialueen toimesta, yhdessä muiden koulutustoimijoiden kanssa. Seuraava valmennus alkaa 11.8.2023, ilmoittautuminen jo menossa!

Hyvinvointialue arvioi aina sijoitettavien henkilöiden määrän perhekotiin, huomioiden perhehoitajan valmiudet ja mahdollisuudet vastata asiakkaan tarpeisiin. Perhehoito on sosiaalihuoltolain mukaista avohoitoa ja sen myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Perhehoitoa tarjotaan asiakkaalle silloin, kun se on asiakkaan kannalta perusteltua, eikä hän ole ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeessa.

Perhehoitoa voi toteuttaa toimeksiantosuhteisesti tai ammatillisesti ja sitä voidaan järjestää useamman henkilön toimesta. Toimeksiantosuhteisena perhehoitoa toteutettaessa, kahdella perhehoitajalla voi olla 6 ikäihmistä kodissaan. Toisella perhehoitajalla tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon soveltuva koulutus esim. lähihoitaja. Ammatillisella perhekodilla tulee olla Aluehallintoviraston myöntämä lupa perhekodin toimintaan. Ammatilliselle perhekodille nimetyllä vastuuhoitajalla tulee olla joko yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukainen kelpoisuus (laillistetut sosiaalihuollon ammattihenkilöt: sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto (sh/th) ja riittävä työkokemus. Vastuuhoitaja vastaa siitä, että palvelutoiminta täyttää sille laissa asetetut vaatimukset.

Yhteystiedot
Perhekotikoordinaattori Heli Kosonen, puh. 040 153 6037, heli.kosonen@etelasavonha.fi, omais- ja perhehoidon koordinaattori, Sarianna Maaranen, puh. 040 359 7210, sarianna.maaranen@etelasavonha.fi, vammaisten perhehoidon koordinaattori, Samu Levänen, puh. 044 389 9670, samu.levanen@etelasavonha.fi.
Perhekoti Honkalan osalta lisätietoja antaa tämän hetkisestä toiminnasta vastaavat yrittäjät Sari Taipale ja Ville Haikarinen, puh. 040 355 9663, suomenniemi@perhehoito.net.

HAE>>