Avoin työpaikka: Perustason ensihoidon opettaja - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

Perustason ensihoidon opettaja

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 37923
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee perustason

ensihoidon opettajaa

vakinaiseen virkaan 1.11.2021 alkaen.

Tehtäväkuvaasi kuuluvat sosiaali – ja terveysalan koulutuksen (perustason ensihoito sekä mahdolliset muut työkokonaisuudet) opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Kiinteä osa työtä on työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Työssäsi toimit tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi voit toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta. Opettajana osallistut aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen sekä hanketyöhön, kehität myös koulutusten verkkototeutuksia osana omaa työtäsi.

Työssä menestyminen edellyttää vähintään kolmen vuoden työkokemusta ensihoidon työtehtävistä ensihoidon työympäristöissä, sekä monipuolista ensihoidon työvälineiden ja -menetelmien tuntemusta ja osaamista. Katsomme hakijalle eduksi simulaatio-ohjaajan kokemuksen. Toivomme hakijalta erinomaista asennetta ja innostunutta otetta työtehtäviin. Omaat erinomaiset vuorovaikutustaidot, olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja. Arvostamme aikaisempaa opettaja-/ kouluttajakokemusta ja laaja-alaista työkokemusta opetettavalta alalta. Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn dynaamisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsesi kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 § a) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetettavalta alalta tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus opetettavalta alalta. Lisäksi edellytetään, että valittavalla henkilöllä on oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon viran yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 304/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Tehtävään haetaan sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Yhteystietomme

Tiimipäällikkö Vesa Väänänen, puh. 044 550 6579, vesa.vaananen@samiedu.fi tai toimialajohtaja Timo Welsby, puh. 044 550 6511, timo.welsby@samiedu.fi

Lisätietoja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto SAMIedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. SAMIedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen – ja näin taata ammatillista osaamista työelämän alati muuttuviin tarpeisiin. SAMIedussa opiskeleekin vuosittain noin 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Haluatko liittyä laatupalkittujen huippujoukkoon?