Avoin työpaikka: Projektitutkija, PUREWA - Savonlinnaan.fi
Tehtävänimike

Projektitutkija, PUREWA

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 07756
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Huomiseen katsova Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, kulkee etujoukoissa kohti parempaa huomista. Kampuksena on koko maailma. Kivijalkoina toimivat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu profiloituu vahvana TKI-korkeakouluna. Soveltavaa tutkimusta ja kehittämistyötä toteutetaan neljällä vahvuusalalla: Digitaalinen talous, Metsä, ympäristö ja energia, Kestävä hyvinvointi sekä Logistiikka ja merenkulku.

Haemme Savonlinnan Kuitulaboratorioon projektitutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2020-31.7.2022.

Tulet työskentelemään PUREWA-projektissa projektitutkijana tuottamassa tietoa sellutehtaan jätevesien määrästä, koostumuksesta ja mahdollisista uusista käsittelytekniikoista valkaisuvaiheen jätevesien puhdistuksen tehostamiselle.

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (FM tai DI. Kokenut AMK-insinööri voidaan myös huomioida) analyyttisen, epäorgaanisen tai orgaanisen kemian alalta. Hakijalta edellytetään erityisesti innostusta/mielenkiintoa massaspektrometrian, ionikromatokrafian ja nestekromatokrafian käyttöön, kokemus ao. laitteista varsin suotavaa. Perehtyneisyys perinteiseen sellu- ja paperiteollisuuden vesi/jätevesianalytiikkaan katsotaan eduksi. Laboratoriotyöskentelyn lisäksi tarvitaan kiinnostusta pilot- ja tehdasmittaisiin koeajoihin (matkustusvalmius/ B-ajokortti). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tiimityöhenkisyyttä ja aloitteellisuutta. Lisäksi arvostamme englannin kielen tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa sekä hyviä excel- ym. taitoja.

Purewa-projektia rahoittavat yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskus, yritykset ja Xamk.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatamme koeaikaa.

Otamme vastaan vain sähköiseen rekrytointijärjestelmäämme jätettyjä hakemuksia. Hakemukseen tulee liittää oleelliset tutkinto- ja työtodistukset.

Tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen tehtäväkentän viihtyisässä työympäristössä sekä kattavat henkilöstöedut.

Yhteyshenkilöt

Tapio Tirri
Kuitulaboratorion johtaja
0405828468
Tapio.Tirri@xamk.fi

Lasse Pulkkinen
tutkimusjohtaja
044 571 5861
lasse.pulkkinen@xamk.fi