Elinvoimaa Savonlinnaan - Savonlinnaan.fi

Elinvoimaa Savonlinnaan

Sitoutuneen ja osaavan työvoiman saatavuus on menestymisen edellytys nyt ja tulevaisuudessa

Me Savonlinnassa haluamme parantaa osaavan työvoiman saatavuutta alueen elinvoiman ylläpitämiseksi. Toimenpiteemme kohdistuvat työvoiman liikkuvuuden helpottamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työllistymisen tukemiseen. Edistämme seutukaupunkien, joihin Savonlinnakin kuuluu, ja niiden lähialueiden työvoimatarjonnan osuvuutta ja kohtaamista työelämälähtöisesti.

Joustavat koulutusmallit

Hankkeessamme yhteinen tavoite on kaupunkimme ja sen lähialueen tunnettuuden ja pito- ja vetovoiman vahvistaminen sekä osaavan työvoiman ja eriasteisen koulutuksen saatavuuden parantaminen koulutus- ja yrityskumppanuuksia syventämällä. Mukana verkostossa on 12 seutukaupunkia ympäri Suomen. Verkostossamme testaamme erilaisia yrityslähtöisiä koulutuspilotteja ja samalla kehitämme uudenlaista valtakunnallista Monikampus Finland –toimintamallia. Koulutuspolkuja rakentaessamme ketteryys, joustavuus ja yritysten tarpeiden huomioiminen ovat meille tärkeitä asioita.

Työllistymisen tukeminen

Kehitämme paikallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä työllistymisen edistämiseksi ja osaavan työvoiman varmistamiseksi alueemme yritysten käyttöön. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisen yrityselämän, Te-palvelun, Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden sekä oppilaitosten kanssa.

Keskitymme työelämän osaamistarpeiden tunnistamiseen ja työvoiman tarvittavan osaamisen kehittämiseen sekä koulutuksen suuntaamiseen työelämän tarpeita vastaavaksi.

Jaamme tietoa koulutuspalveluiden eri vaihtoehdoista niin työnantajille kuin työnhakijoille.

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi

Hankkeessa luomme kv-rekryjen parissa toimivien verkostoa (viranomaiset, oppilaitokset, yritykset, kaupalliset toimijat) Suomessa ja lähtömaassa. Pilotissa mallinnamme ulkomailta tapahtuvaa rekrytointipolkua, tuemme vastaanottavaa yritystä sekä toisesta kulttuurista saapuvaa työntekijää. Autamme työntekijää mm. viranomais- ja lupa-asioissa, tuemme kieli- ja perehdytyskoulutuksissa,
avustamme asunnon saamisessa, harrastusmahdollisuuksien löytymisessä ja mahdollisuuksien mukaan tuemme myös perheen yhdistämistä.

Kiinnitämme erityistä huomiota saapuneen työntekijän kotoutumiseen uuteen ympäristöön, työpaikkaan ja paikkakuntalle.

Haluamme auttaa yrityksiä ja työnantajia globaalien osaajien löytämisessä ja rekrytoinnissa sekä tukea yrityksiä perehdytyksissä ja kulttuurivalmennuksissa.

Hankkeen järjestäjät

Ota yhteyttä

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Helkamari Knaapi
Ammattiopisto Samiedu
Sami-Palvelut Oy
helkamari.knaapi@samiedu.fi
+358 44 550 6463
www.samiedu.fi

Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä

Päivi Kuusinen
Ammattiopisto Samiedu
paivi.kuusinen@samiedu.fi
+358 44 550 6433
www.samiedu.fi

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi

Minna Marttila
Savonlinnan kaupunki
minna.marttila@savonlinna.fi
+358 44 417 4951
elinkeinopalvelut.fi