Savonlinnan teknologiapuisto Noheva - Savonlinnaan.fi

NOHEVA

Savonlinnan teknologiapuisto

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva on tulevaisuuden metsäteollisuuden, biometsätalouden sekä ympäristö- ja energiatekniikan innovatiivinen osaaja- ja asiantuntijakeskittymä.

Nohevassa työskenteleviä yrityksiä ja yhteisöjä:

TEKNOLOGIAPUISTON SYNERGIAEDUT:

HYÖDYNNÄ HUIPPUOSAAMISTA

Kehitä ideoita ja tuotteita huippuosaajien seurassa. Teknologiapuistossa toimivat innovatiivisten yritysten lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kuitulaboratorio sekä Luonnonvarakeskus Luke. Kuitulaboratorio tarjoaa yrityksille tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä pilotointi- ja analyysipalveluja. Luken tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio puolestaan tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Molemmat organisaatiot tekevät tiivistä työtä teknologiapuiston yritysten kanssa.

UUTTA TYÖVOIMAA TARPEESEEN

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk kouluttaa Teknologiapuistossa sijaitsevassa Kuitulaboratoriossa prosessitekniikan AMK-insinöörejä. Valmistuttuaan biotuotetekniikan insinöörit työllistyvät metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen.

Ammattiopisto SAMIedu puolestaan räätälöi täsmäkoulutuksia suoraan työelämäntarpeisiin. Täsmäkoulutuksen avulla yrityksiin saadaan nopeasti sopivaa ja osaavaa työvoimaa.

TUOTEKEHITYSTÄ JA TESTAUSTA

Teknologiapuistossa yrityksille on tarjolla huippuluokan tuotekehitys- ja testausolosuhteet sekä kumppanit. Kuitulaboratorio tarjoaa metsä- ja teknologiateollisuudelle maailman huippuluokan tuotekehitys- ja testausympäristön. Lisäksi Nohevasta löytyy myös Luken metsäpuiden kasvullisen lisäyksen laboratorio.

Tulevaisuutta luova yhteistyö Nohevan yritysten ja tutkijoiden välillä houkuttelee teknologiapuistoon lisää alan yrityksiä ja yhteisöjä.

Savonlinnassa on myös laadukas Xamkin Elektroniikan 3K-tehdas, jonka palvelut kattavat yritysten tarpeisiin soveltuvat elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalvelut.

VETOAPUA KASVUUN JA KANSAINVÄLISTYMISEEN

Laajat verkostot käytettävissäsi!

Teknologiapuisto hyödyntää julkisia palveluita, yrityksiä, lähellä olevia järjestöjä ja yrityskehityspalveluita yritysverkostojen synnyttämisessä. Yhteistyötä on helpotettu tuomalla korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten elinkeinopalveluiden palvelut helposti saataville.

Savonlinnaan on myös edullista investoida, koska alueelle on saatavilla investointitukea EU:lta.

andritz-case

”Erinomaisen hyvä
toimintaympäristö meille!”

Noheva – Savonlinnan teknologiapuiston yhteydessä toimivan Andritzin Savonlinnan yksikön historia Lypsyniemessä ulottuu yli sadan vuoden päähän. Jotain erityisen hyvää on paikassa siis oltava. Kävimme kysymässä Andritz Oy:n Senior Vice President Harri Qvintukselta ja Savonlinna Worksin toimitusjohtaja Simo Pylkkäseltä, mikä heitä savonlinnalaisena toimijana erityisesti hymyilyttää.

VAPAANA OLEVAT TILAT

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva hakee jatkuvasti uusia yrityksiä teknologiapuistoon. Ota yhteyttä niin suunnitellaan tilaratkaisut vastaamaan yrityksesi tarpeisiin.

SIJAINTI