Osaava työvoima ja koulutus - Savonlinnaan.fi

”Olemme erittäin
tyytyväisiä toimivaan oppilaitosyhteistyöhön. Se takaa osaavan työvoiman riittävyyden sekä suunnittelu- että tuotantopuolelle.”

– Harri Qvintus, Senior Vice President, Andritz Oy

OSAAMINEN EI LOPU KESKEN

Olemme tarttuneet härkää sarvista työvoimapulan ehkäisemiseksi. Haluamme vastata yritysten työvoimatarpeeseen ja hakea yhteistyössä eri toimijoiden kesken täysin uudenlaisia ratkaisuja.  Yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa olemme tehneet valtakunnallista kampanjointia, tarjoamme täsmäkoulutusratkaisuja työelämään, koulutamme insinöörejä Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevassa – sekä paljon muuta.

 

Korkeakoulututkintoja ja huippuosaamista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk:lla on Savonlinnassa toimintaa kolmessa pisteessä: Savonlinnan kampuksella, Kuitulaboratoriossa ja Elektroniikan 3K-tehtaassa. Ammattikorkeakoulu kouluttaa Savonlinnassa muun muassa biotuotetekniikan, sähkötekniikan, rakennustekniikan ja teollisen puurakentamisen insinöörejä.

XAMK:lla on Savonlinnan teknologiapuisto Nohevassa Kuitulaboratorio, joka tarjoaa yrityksille tilaustutkimus-, pilotointi- ja analyysipalveluja. Kuitulaboratoriossa koulutetaan myös biotuotetekniikan insinöörejä, joka tuottaa osaamista tulevaisuuden bioprosesseille.

Ammattiopisto Samiedu tarjoaa täsmäkoulutusta työelämän tarpeeseen

Ammatiopisto Samiedu on luonut yhdessä yritysten kanssa täsmäkoulutusratkaisun, jossa räätälöidään toisen asteen opintoja suoraan yritysten tarpeisiin. Sen avulla opiskelija saadaan valmistumaan mahdollisimman nopeasti työelämään.

Täsmäkoulutus sisältää:

  • Osaamiskartoituksen
  • Henkilökohtaisen opintosuunnittelun
  • Koulutuksen ja sen rahoitusmahdollisuuksien arvioinnin
  • Tarvittaessa koulutusyhteistyön ammattikorkeakoulun kanssa (Kaakkois-Suomen ammettikorkeakoulu – Xamk), mikäli työ edellyttää korkea-asteen osaamista tai vaativampaa erityisosaamista
  • Työnhakupalvelun/opiskelupaikan puolisolle yhteistyössä SAMIedun opiskelijapalvelujen ja TE-palvelujen asiantuntijapalvelujen kanssa