Lukiot - Savonlinnaan.fi

Lukiot

Pitkät perinteet, mutta ei niin perinteikästä

Savonlinna tarjoaa monipuolia lukio-opintoja niin perheen nuoremmille kuin myös aikuisopetusta. Savonlinnan erikoisuutena on pohjoismaiden vanhin erityislukio Savonlinnan Taidelukio, joka on erikoistunut kuvataiteeseen ja musiikkiin.

Savonlinnan Taidelukio

Savonlinnan Taidelukiolla, tutummin taikkarilla on erityistehtävä kuvataiteen ja musiikin opetuksessa.

Oppilaitoksemme on maamme vanhin taidekasvatukseen erikoistunut lukio, olemme tehneet pioneerityötä taidekasvatuksessa jo vuodesta 1967.

Taikkarin tehtävä on kaksiosainen. Koulumme on yleissivistävä oppilaitos, jossa suoritetaan lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Lisäksi jokainen opiskelija kehittää monipuolisesti taiteellisia taipumuksiaan joko kuvataide- tai musiikkiluossa. Taideaineiden osuus opinnoista on noin kolmasosa. Vuosien mittaan on todettu, että tämä on optimaalinen suhde, joka antaa valmiudet sekä perehtyä taideaineisiin että suoriutua hyvin yleislukio-opinnoista.

Savonlinnan lyseon lukio

Savonlinnan lyseon lukion toiminnan tavoitteena on, että lukiolainen saa edellytykset monipuolisten tietojen ja taitojen kehittymiselle sekä kasvaa tavoitteelliseen työskentelyyn.

Hän menestyy jatko-opinnoissa ja elämässä ja rakentaa yhteistä hyvää elämää niin lähipiirissään, Suomessa kuin maailmallakin. Tämän tekee mahdolliseksi sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallinen kouluympäristö, jossa lukiolainen kokee olevansa osa yhteisöä, jossa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan.

Olennaista on, että lukiolainen löytää oman oppimispolkunsa ja että hän kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi niin jatko-opintoihin kuin työelämäänkin. Lyseossa on mahdollisuus suorittaa ammatillisia-, korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopintoja lukio-opintojen ohessa.

Lyseon lukion Urheilulinja mahdollistaa tehokkaan harjoittelun ja tavoitteellisen opiskelun yhdistämisen.

Savonlinnan aikuislukio

Savonlinnan aikuislukio tarjoaa monipuolista koulutusta aikuisille ja nuorille.

Koulussamme voi opiskella lukion oppimäärän, suorittaa ylioppilastutkinnon tai opiskella peruskouluopintoja. Voit myös opiskella  yksittäisiä aineita tai kursseja, esimerkiksi kieliä, aineopiskelijana.

Otamme huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet  ja kehitämme monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia. Jos esimerkiksi et pääse osallistumaan lähitunneille, voit suorittaa kursseja verkkokursseina. Joustavien järjestelyiden ansioista opinnot on mahdollista aloittaa missä vaiheessa lukuvuotta tahansa.