Tutkimus- ja kehitystyö - Savonlinnaan.fi

”Huippuluokan mahdollisuudet kehittää tuotteita ja prosesseja auttaa meitä pysymään alamme kärjessä”

– Simo Pylkkänen, toimitusjohtaja, Savonlinna Works

Tutkimus ja kehitystyö tukee alojen kehitystä

Yritysten toimintaa tukevat alueelta löytyvä monipuolinen tutkimus ja kehitystyö.
Laboratoriot tuotekehitykseen ja -testaukseen edesauttavat uusien innovaatioiden synnyssä.

TUTKIMUS- JA KOULUTUSYHTEISTYÖ

Aalto-yliopiston biotuotetekniikan professuuri Savonlinnassa

Aalto-yliopisto, Savonlinnan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ovat luoneet yhteistyösopimuksen vauhdittaakseen biotalousinnovaatioita.

Yhteistyö edistää tutkimusta, tuotekehitystä sekä alueellista ja kansainvälistä yritysyhteistyötä ja sen tavoitteena on vahvistaa entisestään Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan tutkimus- ja kehitystoimintaa erityisesti puukuidun muokkauksen ja uusien materiaali- ja prosessisovellutusten alalla.

Professorin vastuulla on muun muassa yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kuitulaboratorion yhteistyön kehittäminen sekä diplomitöiden ohjaaminen. Professori työskentelee sekä Aalto-yliopistossa Espoon Otaniemessä että Savonlinnan teknologiapuistossa.

Luonnonvarakeskus osana Savonlinnan teknologiapuisto Nohevaa

Luonnonvarakeskus Luken metsäpuiden kasvullisen lisäyksen laboratorio sijaitsee Savonlinnan teknologiapuisto Nohevassa. 

Laboratorion myötä alueella on kansainvälisestikin kilpailukykyinen toimintaympäristö uusimmalle metsänjalostuksen tutkimukselle sekä innovaatioiden kaupallistamiselle. Luken tutkimustoiminta mahdollistaa metsäpuiden kasvullisen lisäyksen teknologian yhä useammalle loppukäyttäjälle, kuten metsien uudistukseen, maisemanhoitoon sekä erikoispuiden massatuotantoon.

Luke, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu – Xamk ja Savonlinnan kaupunki vahvistavat yhteistyötään metsäbiotalouden alalla edelleen. Tavoitteena on vahvistaa alan  tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa alueella.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kehittää ja kouluttaa vahvasti Savonlinnassa

Xamk kouluttaa Savonlinnassa muun muassa biotuotetekniikan, sähkötekniikan, rakennustekniikan ja teollisen puurakentamisen insinöörejä. Koulutuksen lisäksi Xamk omistaa Savonlinnassa kaksi korkean tason tutkimuslaitosta: Elektroniikan 3K-tehtaan ja Savonlinnan teknologiapuisto Nohevassa toimivan Kuitulaboratorion.

Elektroniikan 3K-tehdas tarjoaa yrityksille monipuolisia elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluita. Kuitulaboratorio tarjoaa metsä- ja teknologiateollisuudelle maailman huippuluokan tuotekehitys- ja testausympäristön. Siellä koulutetaan myös prosessitekniikan AMK-insinöörejä.