Teollisuudenalan yrityskeskittymät - Savonlinnaan.fi

”Yhteistyö on meille
äärettömän tärkeää”

– Harri Qvintus, Senior Vice President, Andritz Oy

SYNERGIA LUO LISÄÄ IMUA

Vetovoimaiset teollisuudenalat ovat kasvaessaan ja kehittyessään luoneet synergiaetua
kaikille toimijoille esimerkiksi tutkimuksen, tuotekehityksen ja logistiikan saralla
sekä työvoiman rekrytoinnissa ja koulutuksessa.

Haluamme kaupunkina edesauttaa yrityskeskittymien kasvua ja kehitystä
lisäämällä edelleen niiden vetovoimaa sekä edellytyksiä kansainvälistymiselle.

SAVONLINNAN TEOLLISUUDEN KULMAKIVET

Yrityksiä palvelevaa tuotekehitystä ja -testausta Teknologiapuisto Nohevassa

Savonlinnan Teknologiapuisto Noheva tarjoaa laboratoriot tutkimukseen, tuotekehitykseen ja -testaukseen, korkeakouluopetusta sekä toimitiloja osaamisintensiivisille yrityksille. Se palvelee erityisesti puunjalostuksen, metsäteollisuuden, biotalouden sekä ympäristö- ja energiatekniikan aloja.

Toimintaympäristö on suunniteltu tukemaan ja palvelemaan korkean teknologian toimijoita mahdollistaen uusien innovaatioiden synnyn, alojen kehityksen, yritysten menestyksen sekä kansainvälistymisen.

Teknologiapuistossa toteutetaan muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kuitulaboratorio ja biotuotetekniikan insinöörikoulutus sekä mekaanisen puurakentamisen insinöörikoulutus. Aalto-yliopisto on mukana koulutuksessa tarjoamalla insinööriksi opiskeleville täydentäviä opintoja, jotka antavat opiskelijoille valmiuksia diplomi-insinöörikoulutukseen.

Lisäksi teknologiapuisto Nohevan alueella toimii myös muun muassa Luonnonvarakeskuksen metsäpuiden kasvullisen lisäyksen laboratorio, puunkäsittelyn prosessien automatisointiratkaisuja tarjoava Teknosavo, kiinteistöjen johtamisen ohjelmistotalo Visma Tampuuri sekä Andritz Oy:n johtava selluteollisuuden konepaja Savonlinna Works.

Itä-Suomen vahvinta elektroniikka- ja sähköalan osaamista

Alueen suurimpia toimijoita ovat BLC Turva Oy, Darekon Oy, Savox Oy, Norelco, Savled sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin 3K-tehdas.

Elektroniikan 3K-tehdas tarjoaa yrityksille elektroniikan koulutus-, tuotekehitys- ja valmistuspalveluita. Se tekee tutkimus- ja kehitystyötä yritysten tarpeisiin, jotka tukevat monipuolisesti tuotekehitystä ja -valmistusta. 3K-tehtaassa toteutetaan esimerkiksi tuotteiden olosuhdetestausta, röntgentarkastuksia ja monia muita elektroniikan testauspalveluita.

Darecon Oy sekä 3K-tehdas sijaitsevat Teknologiakeskus Elektroniassa >>

Suomen suurimpiin kuuluva mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä

Savonlinnan sijainti lähellä raaka-aineita luo hyvän toimintaympäristön metsäteollisuuden yrityksille. Yhteistyö alihankintojen, logistiikan ja rekrytoinnin parissa tuo kaikille etua. 

UPM Plywood Oy:n Savonlinnan vaneritehdas, Metsä Wood vaneri- ja kertopuutehtaat, pieniläpimittaisen tukin sekä lämpökäsitellyn puun jalostamiseen erikoistunut Sahakuutio Oy ja puun jatkojalostusteollisuuden alihankintayritys Puutaito Oy muodostavat Savonlinnaan Suomen suurimpiin kuuluvan mekaanisen metsäteollisuuden keskittymän.

Merkittävää paperi- ja selluteollisuuden teknologiateollisuutta

Savonlinnassa on myös maailman luokan osaamista selluteollisuuden konepajateknologian saralla.

Kaupungissa toimii useita kansainvälisiä prosessiteollisuuden ja cleantechin yrityksiä, kuten Andritz AG/Oy, Veolia/Aquaflow Oy, Wetend Technologies Oy ja Teknosavo Oy. Metsäteollisuudelle toimittava teknologiateollisuus työllistää Savonlinnassa yli tuhat henkilöä.