Sosterin uudisrakennus luo mahdollisuuksia

Sosterin uusi pääterveysasema rakentuu Savonlinnan keskussairaalan yhteyteen.

Hankkeen suunnittelu alkoi täydellä teholla toukokuussa 2018 ja rakentamaan päästään vuoden 2019 alkupuolella.  Alustavan aikataulusuunnitelman mukaan valmista pitäisi olla vuoden 2021 loppupuolella. Projektin alustava kustannusarvio on 20,5 miljoonaa euroa.

Uudisrakennushankkeen päätavoitteena on rakentaa Savonlinnaan sosiaali- ja terveydenhuollon keskittymä, jossa on riittävät, terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat pitkälle tulevaisuuteen.  Toimintojen sijoittuminen samalle tontille tuo monenlaista synergiaetua ja antaa hyvät edellytykset olla vahva ja asukkaiden näkökulmasta houkutteleva toimija tulevassa maakunnassa, myös valinnanvapauden piiriin tulevissa palveluissa.

Uudisrakennukseen on suunniteltu tulevan avohoidon vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto, kaksi vaativan kuntoutuksen osastoa (yhteensä 50 paikkaa), lasten- ja nuorten avohoito, psykiatrian ja päihdekuntoutuksen toimintoja, fysioterapian ja avokuntoutuksen toimintoja sekä sosiaalityö integroituna muihin palveluihin.

Tulevat käyttäjät avainasemassa suunnittelussa

Rakennuksen tulevat käyttäjät ovat päässeet esittämään toiveita ja huomioita säännöllisissä tapaamisissa vuoden 2018 alusta alkaen. Kesän 2018 aikana tarpeita ja toiveita kartoitetaan edelleen.

Käyttäjätoiveiden lisäksi on kerätty kokemuksia ja vierailtu viime aikoina valmistuneissa sote-kiinteistöissä, kuten Kalasataman terveysasemalla, Järvenpäässä sekä Joensuun kuntoutusosastoilla.

Uusien tilojen suunnittelussa huomioidaan myös sote-uudistus. Sote-uudistuksen myötä palvelurakenne, työnjako ja toimintatavat muuttuvat ja siksi tiloista täytyy suunnitella mahdollisimman joustavat ja monenlaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin muuntuvat.

Syksyllä 2018 tarpeet ja toiveet siirtyvät askeleen lähemmäs konkretiaa arkkitehdin piirustuslaudalla. Uudisrakennuksen pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy.

Taustalla nykyisen pääterveysaseman laajat korjaustarpeet

Nykyisen Savonlinnan pääterveysaseman peruskorjauksen suunnitteluprosessissa neljä vuotta sitten todettiin, että korjaustarve oli varsin laaja ja toimintojen jatkaminen rakennustyömaan aikana olisi haastavaa. Vaihtoehdoksi peruskorjaukselle ryhdyttiin selvittämään uudisrakennuksen rakentamista keskussairaalan yhteyteen.

Uudisrakennushanke alkoi edetä keväällä 2017, kun Sosterin omistajakunnat ja kuntayhtymän hallitus näyttivät hankkeelle vihreää valoa.  Alustavien suunnitelmien pohjalta tehtiin kustannusarvio, jonka mukaan rakennuksen tavoitehinta on 20,5 miljoonaa euroa. Suurelle investoinnille haettiin lupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lupa myönnettiin lokakuussa 2017.

Hankkeen projektiryhmään kuuluvat kuntayhtymän johtaja Panu Peitsaro, hallintojohtaja Saara Pesonen, perusterveydenhuollon johtava lääkäri Veikko Karvanen ja tekninen päällikkö Hannu Kosonen. Rakennustoimikuntana toimii kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajisto. Projektipäälliköksi valittiin rakennusinsinööri Ilmari Marttila.

  • Jaa