Sosteri uudistuu asiakkaan parhaaksi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin tavoitteena ei ole vain pysyä hoitotakuussa, vaan tarjota asiakkaille palvelut periaatteella ”jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin”. Lyhentyneiden hoitoonpääsyaikojen ja hoitopolkujen lisäksi Sosterin strategian mukainen kehittämistyö toi myös finaalipaikan Lääkäriliiton laatupalkintokilpailussa. Sosteri, manner-Suomen pienin sairaanhoitopiiri Itä-Savossa, oli vielä kolme vuotta sitten perinteisesti johdettu linjaorganisaatio, jossa olivat erikoissairaanhoidon,…...

Sosterissa sitoudutaan yhteiseen visioon

Sosteri näkee henkilöstönsä osana organisaation brändin rakentumista – Viivi Virolaisen opinnäytetyö auttaa keskittymään olennaisiin kehityskohtiin Saimaan ammattikorkeakoulusta 18.12.2018 markkinoinnin tradenomiksi valmistuva Viivi Virolainen on tehnyt opinnäytetyönsä Sosterille brändin rakentamisesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten henkilöstö vaikuttaa brändin rakentumiseen case-organisaatiossa. Työssä selvitettiin, tunnistaako henkilöstö brändin eri osa-alueet ja kokevatko he, että…...

Sosterin uudisrakennus luo mahdollisuuksia

Sosterin uudisrakennus luo mahdollisuuksia Sosterin uusi pääterveysasema rakentuu Savonlinnan keskussairaalan yhteyteen. Hankkeen suunnittelu alkoi täydellä teholla toukokuussa 2018 ja rakentamaan päästään vuoden 2019 alkupuolella.  Alustavan aikataulusuunnitelman mukaan valmista pitäisi olla vuoden 2021 loppupuolella. Projektin alustava kustannusarvio on 20,5 miljoonaa euroa. Uudisrakennushankkeen päätavoitteena on rakentaa Savonlinnaan sosiaali- ja terveydenhuollon keskittymä, jossa…...

Tulevaisuuden hammashoitola tarjoaa laajemmat palvelut

Tulevaisuuden hammashoitola tarjoaa laajemmat palvelut Savonlinnassa suunnitellaan parhaillaan keskussairaalan yhteyteen rakentuvaa uutta terveysasemaa ja modernia hammashoitolaa. Tulevaisuuden hammashoitolassa suun terveydenhoidon palvelut ovat muotoiltu uudella tavalla ja kattavaan palveluvalikoimaan mm. yhdistetään erikoissairaanhoidon palveluita. Asiakas hyötyy, osaaminen kasvaa ja toiminta tehostuu palvelujen parantuessa.  Rakentamispäätös on tehty ja vuonna 2021 valmistuvalle sairaalakampukselle keskittyvät…...

Jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on ”jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin” -strategiansa mukaisesti lyhentänyt merkittävästi odotusaikoja hoitoon. Sosterissa on vajaan kahden vuoden aikana muutettu palveluiden johtamista niin, että se tapahtuu kolmessa ydinprosessissa, joissa asiakas on keskiössä.  Muutoksella on pystytty merkittävästi lyhentämään odotusaikaa eri toimenpiteisiin. – Olemme nyt saaneet konkreettisia hoitoonpääsyn mittareita, jotka…...